top of page

Stanislav Hanzík

a contemporary Czech sculptor

Exhibitions

 

Solo exhibitions

 

1964/01 - 1964/03    Stanislav Hanzík: Sculptures and painting, Galerie of Fine Art, Litoměřice

1964/04 - 1964/05    Stanislav Hanzík: Sculptures and painting, District Museum, Most

1967/08 - 1967/09     Stanislav Hanzík, Gallery New Hall, Prague

1972/05                     Stanislav Hanzík: Small bronzes and tins, Galery of Art - ČFVU, Ústí nad Labem

1973                          Stanislav Hanzík: Portraits, Galerie D, Praha

1973/07 - 1973/08     Stanislav Hanzík: Small sculptures, Gallery of the Fiine Art, Cheb

1976/10 - 1976/11     Stanislav Hanzík, Valdštejn's Library, Duchcov

1976/12 - 1977/01     Stanislav Hanzík, Oblastní galerie, Karlovy Vary

1979/04 - 1979/05     Stanislav Hanzík, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavní síň výtvarného umění, Most

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavná sieň ZSVU, Košice

1986/09 - 1986/11      Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha

1988/09/ - 1988/10     Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1989/03                      Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1989/05 - 1989/06      Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Severomoravská

galerie výtvarného umění, Ostrava

1993/02                      Stanislav Hanzík, Výtvarné centrum Chagall,

Ostrava

1998/05 - 1998/06      Stanislav Hanzík: Plastiky, Lichtenštejnský palác, Respirium, Praha

2005/06 - 2005/09      Stanislav Hanzík: Sochy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník

2005/09 - 2005/12      Stanislav Hanzík, Oblastní muzeum v Mostě, Most

2006/04 - 2006/06      Stanislav Hanzík: Sochy, Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall, Ostrava

 

Joined exhibitions

 

1958 - 1959                Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958/05 - 1958/06      Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno

1959/12 - 1960/02       4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1964                            Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice

1964/07-1964              Socha 1964, Liberec, Liberec

1965/10                       Małarstwo a rzeźba z Pragi, Krakov, Krakov

1966/09 - 1966/11         Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1967                            Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha

1968/06 - 1968/09       Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany

1968/11 - 1968/12      300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha

1970                           Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Piran

1970/06/05 -               Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Ljubljana

1970/07 - 1970/08      Sodobna češkoslovaška umetnost, Salon ULUH-a, Zagreb

1971/12 - 1972/01      Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1972/10                       Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1975/05 - 1975/07       Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1977/04 - 1977/06       Severočeská krajská organizace SČVU, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1978/02 - 1978/03       Severočeští výtvarníci: Člověk těchto dnů, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1978/02 - 1978/05       Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha

1978/12 - 1979/01       Severočeští výtvarní umělci, Mánes, Praha

1979                            České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 1979/12 - 1980/01                       Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979                Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

1980/01 - 1980/03       Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

1980/06 - 1980/10       Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha

1981                            České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

1981                            Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1981/10 - 1981/11       Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1983/02 - 1983/03      Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha

1983/09 - 1983/11       20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1985/05 - 1985/10      Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1985/09 - 1985/10      Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava

1986/04 - 1987/09      České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1986/10 - 1986/11         Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1988/01 - 1988/03         Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1989/07 - 1989/10         České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc

(1989/08 - 1989/10     Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc

1990/05 - 1990/06      45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1990/07 - 1990/08      Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava

1991/04 - 1991/09      České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1991/08 - 1991/10       Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum, Bochum

1992/07 - 1992/08      Spolek výtvarných umělců Mánes, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště

1992/11 - 1992/12      Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1993/11 - 1993/11      Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně, Regionální muzeum a galerie - Muzeum hry, Jičín

1994/11 - 1995/01      Mánes Mánesu, Mánes, Praha

1996/08 - 1996/10      Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily

1997                           Mezinárodní sochařské symposium, Hořice

1998/02 - 1998/10      Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha

2000/06 - 2000/10      Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2000/06 - 2000/10      Alfa 2000 omega, Praha

2000/10 - 2000/12      Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2000/12 - 2000/12      5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2001/09 - 2001/10      Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001, Obecní galerie Beseda, Praha

2002                           Sochařské portréty Ondřeje Špačka, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha

2002/12 - 2002/12      6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2003/02 - 2003/03      Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha 1

2003/12 - 2004/01      Krajina domova třetího tisíciletí, Galerie kritiků, Praha

2005/06 - 2005/06      Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha

2006/01 - 2006/02      Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2006, Galerie Diamant, Praha

2006/05 - 2006/10      České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2007/09 - 2007/10      Rande 52, Galerie Deset, Praha

2011/05 - 2011/05       Sdružení pražských malířů, hosté ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Chvalský zámek, Praha

2012/08 - 2012/09      Euroart 2012 Sdružení sochařů, Čech, Moravy a Slezska, Zámek Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří

2012/10 - 2012/11      Socha a barva, ČVUT - fakulta architektury, Praha

2013/01 - 2013/04      Sdružení pražských malířů a hosté na téma figura - portrét, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník

2013/07 - 2013/07      Salon 2013 věnovaný sochaři Josefu Vajcemu, Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, Praha

2013/09 - 2013/10      Hlava a portrét, Galerie Salva Guarda, Litoměřice

2013/10 - 2013/11      BARVA a tvar, Městská galerie Karlovy Vary, Karlovy Vary

2014/07 - 2014/09      Galina: Pastely - Stanislav Hanzík: Sochy, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice

 

Permanent exhibition

České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary

Česká Národné galerie

bottom of page