Stanislav Hanzík

a contemporary Czech sculptor

Exhibitions

 

Solo exhibitions

 

1964/01 - 1964/03    Stanislav Hanzík: Sculptures and painting, Galerie of Fine Art, Litoměřice

1964/04 - 1964/05    Stanislav Hanzík: Sculptures and painting, District Museum, Most

1967/08 - 1967/09     Stanislav Hanzík, Gallery New Hall, Prague

1972/05                     Stanislav Hanzík: Small bronzes and tins, Galery of Art - ČFVU, Ústí nad Labem

1973                          Stanislav Hanzík: Portraits, Galerie D, Praha

1973/07 - 1973/08     Stanislav Hanzík: Small sculptures, Gallery of the Fiine Art, Cheb

1976/10 - 1976/11     Stanislav Hanzík, Valdštejn's Library, Duchcov

1976/12 - 1977/01     Stanislav Hanzík, Oblastní galerie, Karlovy Vary

1979/04 - 1979/05     Stanislav Hanzík, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavní síň výtvarného umění, Most

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

1986                           Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavná sieň ZSVU, Košice

1986/09 - 1986/11      Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha

1988/09/ - 1988/10     Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1989/03                      Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1989/05 - 1989/06      Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Severomoravská

galerie výtvarného umění, Ostrava

1993/02                      Stanislav Hanzík, Výtvarné centrum Chagall,

Ostrava

1998/05 - 1998/06      Stanislav Hanzík: Plastiky, Lichtenštejnský palác, Respirium, Praha

2005/06 - 2005/09      Stanislav Hanzík: Sochy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník

2005/09 - 2005/12      Stanislav Hanzík, Oblastní muzeum v Mostě, Most

2006/04 - 2006/06      Stanislav Hanzík: Sochy, Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall, Ostrava

 

Joined exhibitions

 

1958 - 1959                Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958/05 - 1958/06      Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno

1959/12 - 1960/02       4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1964                            Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice

1964/07-1964              Socha 1964, Liberec, Liberec

1965/10                       Małarstwo a rzeźba z Pragi, Krakov, Krakov

1966/09 - 1966/11         Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1967                            Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha

1968/06 - 1968/09       Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany

1968/11 - 1968/12      300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha

1970                           Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Piran

1970/06/05 -               Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Ljubljana

1970/07 - 1970/08      Sodobna češkoslovaška umetnost, Salon ULUH-a, Zagreb

1971/12 - 1972/01      Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1972/10                       Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1975/05 - 1975/07       Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1977/04 - 1977/06       Severočeská krajská organizace SČVU, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1978/02 - 1978/03       Severočeští výtvarníci: Člověk těchto dnů, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1978/02 - 1978/05       Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha

1978/12 - 1979/01       Severočeští výtvarní umělci, Mánes, Praha

1979                            České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 1979/12 - 1980/01                       Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979                Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

1980/01 - 1980/03       Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

1980/06 - 1980/10       Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha

1981                            České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

1981                            Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1981/10 - 1981/11       Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1983/02 - 1983/03      Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha

1983/09 - 1983/11       20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1985/05 - 1985/10      Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1985/09 - 1985/10      Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava

1986/04 - 1987/09      České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1986/10 - 1986/11         Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1988/01 - 1988/03         Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1989/07 - 1989/10         České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc

(1989/08 - 1989/10     Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc

1990/05 - 1990/06      45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1990/07 - 1990/08      Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava

1991/04 - 1991/09      České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1991/08 - 1991/10       Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum, Bochum

1992/07 - 1992/08      Spolek výtvarných umělců Mánes, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště

1992/11 - 1992/12      Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1993/11 - 1993/11      Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně, Regionální muzeum a galerie - Muzeum hry, Jičín

1994/11 - 1995/01      Mánes Mánesu, Mánes, Praha

1996/08 - 1996/10      Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily

1997                           Mezinárodní sochařské symposium, Hořice

1998/02 - 1998/10      Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha

2000/06 - 2000/10      Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2000/06 - 2000/10      Alfa 2000 omega, Praha

2000/10 - 2000/12      Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2000/12 - 2000/12      5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2001/09 - 2001/10      Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001, Obecní galerie Beseda, Praha

2002                           Sochařské portréty Ondřeje Špačka, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha

2002/12 - 2002/12      6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2003/02 - 2003/03      Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha 1

2003/12 - 2004/01      Krajina domova třetího tisíciletí, Galerie kritiků, Praha

2005/06 - 2005/06      Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha

2006/01 - 2006/02      Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2006, Galerie Diamant, Praha

2006/05 - 2006/10      České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2007/09 - 2007/10      Rande 52, Galerie Deset, Praha

2011/05 - 2011/05       Sdružení pražských malířů, hosté ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Chvalský zámek, Praha

2012/08 - 2012/09      Euroart 2012 Sdružení sochařů, Čech, Moravy a Slezska, Zámek Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří

2012/10 - 2012/11      Socha a barva, ČVUT - fakulta architektury, Praha

2013/01 - 2013/04      Sdružení pražských malířů a hosté na téma figura - portrét, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník

2013/07 - 2013/07      Salon 2013 věnovaný sochaři Josefu Vajcemu, Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, Praha

2013/09 - 2013/10      Hlava a portrét, Galerie Salva Guarda, Litoměřice

2013/10 - 2013/11      BARVA a tvar, Městská galerie Karlovy Vary, Karlovy Vary

2014/07 - 2014/09      Galina: Pastely - Stanislav Hanzík: Sochy, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice

 

Permanent exhibition

České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary

Česká Národné galerie

Exhibition, MarianskyTynec, 2014
Exhibition, MarianskyTynec, 2014

Exhibition Hanzik and Galina, 2014 Mariánský Týnec or Mariánská Týnice is a former pilgrimage destination in Bohemia, with the Baroque Church of the Annunciation and the Cistercian Provost Office built by Jan Santini Aichel in the 18th century

press to zoom
Game of Chess, Hanzik, 1971
Game of Chess, Hanzik, 1971

Exhibition Hanzik and Galina, 2014 Mariánský Týnec or Mariánská Týnice is a former pilgrimage destination in Bohemia, with the Baroque Church of the Annunciation and the Cistercian Provost Office built by Jan Santini Aichel in the 18th century

press to zoom
Exhibition, Hanzik S., 1986
Exhibition, Hanzik S., 1986

Cloisters in Old Town Hall, Prague

press to zoom
MUZEUM_Hradec_Kr._+_Kábrt2.jpg
MUZEUM_Hradec_Kr._+_Kábrt2.jpg
press to zoom
MUZEUM_Hradec_Kr._+_Kábrt1.jpg
MUZEUM_Hradec_Kr._+_Kábrt1.jpg
press to zoom
Duchcov 2012.JPG
Duchcov 2012.JPG
press to zoom
DUCHCOV 2012 3.JPG
DUCHCOV 2012 3.JPG
press to zoom
DUCHCOV 2012 2.JPG
DUCHCOV 2012 2.JPG
press to zoom
DUCHCOV 2012 1.JPG
DUCHCOV 2012 1.JPG
press to zoom
1/1